08:00

התכנסות ורישום

09:00

מליאה ראשית

08:00

דברי פתיחה
Avi Shalom
יהודה קונפורטס

08:10

הרצאת פתיחה: בנקאות אינטרנטית - האיום בפתח
Avi Shalom

08:30

חדשנות בבנקאות דיגיטאלית
דוד טוביאס

09:00

Being big by thinking like a Start-Up
צחי דינר

09:20

בנקאות קמעונאית בעידן הדיגיטל - אתגרים, סכנות והזדמנויות
שי רוזן

09:40

הנגשת שירותים בנקאיים

10:10

כלי פיתוח מתקדמים לעולם הפיננסי
חנן קביץ

10:30

בניית מפת דרכים למערכות IT באמצעות ארכיטקטורה ארגונית ופורטפוליו יישומים
מאיר שור

10:50

הגבינה כבר הוזזה, ומה עכשיו?
ד"ר יצחק שמר

11:10

האנומליה של הבנקים
יואב צור

12:30

סיום וארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu